Izrada transportera

 Početna / Usluge / Izrada transportera

Transporteri - Izrada transportera

Izrada transportera i transportih sistema prema zahtevima naručioca uz pomoć pri osmišljavanju i konstruisanju elemenata transportih sistema.

 • PUŽNI transporteri

 • Horizontalni, kosi i vertikali pužni transporteri za transport šipkastih i sitnokomadnih materijala, maksimalni prečnik transportera fi500 i dužina do 12 metara, i kapaciteta do 50 tona po satu.
 • PUŽNI transporteri

 • Pužni transporter za čelične kugle od fi40 do fi100
 • PUŽNI transporteri

 • PUŽNI transporteri

 • PUŽNI transporteri

 • PUŽNI transporteri sa klapnama

 • Horizontalni, kosi i vertikali pužni transporteri za transport šipkastih i sitnokomadnih materijala, maksimalni prečnik transportera fi500 i dužina do 12 metara, i kapaciteta do 50 tona po satu.
 • PUŽNI transporteri sa klapnama

 • PUŽNI transporteri sa klapnama

 • PUŽNI transporteri sa klapnama

 • PUŽNI transporteri sa klapnama

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • LANČASTI transporteri za izbacivanje pepela

 • TRAKASTI transporteri

 • Sve vrste standardih trakastih transportera kao i transportera za specijalne namene prema zahtevu naručioca, širine do 1000 milimetara, i 12 metara dužine, kapaciteta do 100 tona po satu.
 • ELEVATORI

 • Sve vrste elevatora za vertikalni transport svih vrsta šipkastih i sitnokomadnih materijala, kapaciteta 20 tona po satu.
 • VIBRACIONI transporteri

 • Izrada vibracionih transportera prema zahtevima naručioca.